TİRE İLÇESİ SÜT ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

 

Birliğimizin, 2018-2019 yıllarını kapsayan 2 yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 9 Ekim 2020 Cuma günü saat 14:30’da İbni Melek Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:67 TİRE/İZMİR adresinde yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı, 16 Ekim 2020 Cuma günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Üyelerimizin toplantımıza katılmaları önemle rica olunur.                                                                                                                                                                   YÖNETİM KURULU                                                   

                                                                                                                 

G Ü N D E M :

1- Açılış ve yoklama,                                                                                                                       

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

3- Divan kurulunun oluşturulması,

4- 2018 ve 2019 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporlarının ayrı ayrı okunması,

5- 2018 ve 2019 yılları Denetim Kurulu Raporlarının ayrı ayrı okunması,

6- 2018 ve 2019 yılları Bilanço ve Gelir-Gider Cetvellerinin ayrı ayrı okunması,

7- Okunan raporların müzakeresi ile Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası ve       

2018-2019 yılları Bilanço ve Gelir-Gider cetvellerinin ayrı ayrı kabulü,

8- 2020-2021 yılları Tahmini Bütçelerin görüşülerek ayrı ayrı karara bağlanması,

9- Birlik aracılığı ile pazarlanacak olan ürünlerin satış bedeli üzerinden alınacak olan payın tespiti,

10- Tüzel ve gerçek kişiler için Birliğe üyelik giriş aidatı ve yıllık aidatının tespiti, genel kurul yapılmayan yıllarda Tüzükte belirlenen oranlarda güncelleme yapılmasının karara bağlanması,

11- Merkez Birliği, kurulmuş/kurulacak olan diğer birlikler ve üst birlikler için temsilci seçmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,

12- Tarım ve Orman Bakanlığı ve diğer Bakanlıkların uygulayacağı kredi, tarımsal destek projeleri,  Avrupa Birliği fonları, Ekonomi Bakanlığı IPA desteklerinden, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) hibe desteklerinden, Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) IPARD II hibe desteklerinden, Ziraat Bankasının düşük faizli kredi desteklerinden, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) hibe desteklerinden, Organik Tarım Desteklerinden, Or-Köy Kredi ve Hibe Desteklerinden, TÜBİTAK Ar-Ge hibe desteklerinden, KOSGEB hibe desteklerinden ve Ekonomi Bakanlığı hibe desteklerinden, Birliğin uyguladığı ve uygulamayı düşündüğü projelerde kullanılmak üzere ve ilgili işlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, projeleri ile ilgili işlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13- Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için her türlü demirbaş, menkul ve gayrimenkul mal alımı, satımı ve kiralanması, araç alımı, satımı veya kiralanması ipotek alınması, verilmesi, Birlik adına kredi almak için Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi,

14- Üyelere yapılan ve yapılacak tüm hizmetlere karşı alınacak hizmet bedelinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15- Birlik adına iktisadi işletme kurma, şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak ve ticari işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16- Yönetim Kurulu Kararı ile geçici ihraç edilen üyelerin üyelikten çıkartılması konusunun karara bağlanması, Birliğe borçlu üyelerin durumunun görüşülmesi, alacaklarının tahsili için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

17- Birlikte, çalıştırılacak personel sayısının günün şartlarına göre tespiti, işe alımı, işten çıkarılması, Birliğe danışman, personel alımı konusunda ve çalışanlara ödenecek ücret için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

18- Birlik hesaplarının denetim işinin Bağımsız Denetçi Resmi Siciline kayıtlı Yeminli Mali Müşavir veya bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

19- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, ödenecek harcırahların belirlenmesi ve karara bağlanması,  

20- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin, Merkez Birliği Temsilcilerinin görev sürelerinin tespiti,

21- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Merkez Birliği Temsilcilerinin seçimi,

22- Dilek ve temenniler,

23- Kapanış.